หน้าหลัก / HOME ติวสอบดอทคอม

หน้าหลัก / HOME ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

เตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 2561

เตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 2561
พัฒนาความรู้สอบครูผู้ช่วย ปี 2561

หนังสือ สอบครูผู้ช่วย 40 วิชาเอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ สอบครูผู้ช่วย 40 วิชาเอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ สอบครูผู้ช่วย 40 วิชาเอก + ภาค ก-ข-ค

ข้อสอบเอกวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีว สุขศึกษา พลศึกษา ชุด 1

ข้อสอบเอกเคมี วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา สุขศึกษาและพลศึกษา ชุด 2

ข้อสอบ วิชาเอก ชุด 3 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบ ชุด 4 เอกวิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

ข้อสอบ ชุด 5 เอกสุขศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

ข้อสอบ ชุด 6 เอกพลศึกษา สุขศึกษา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์

ข้อสอบออนไลน์ การสร้างค่านิยม 12 ประการ

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

สพฐ.ประกาศสอบผู้บริหาร ภาค ก แล้ว

สพฐ.กำหนดสอบผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว

วันที่ 27 มี.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่องรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้ว โดยแบ่งเป็นกลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ โดยกำหนดปฏิทินการรับสมัครสอบในวันที่ 3-9 เม.ย. ประเมินประวัติและผลงานผู้สมัครในกลุ่มประสบการณ์ภายในเดือน เม.ย. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา วันที่ 30 เม.ย. สอบข้อเขียนพร้อมกัน วันที่ 13 พ.ค. และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาทั้ง 2 กลุ่มในวันที่ 30 พ.ค. ทางเว็บไซด์ของสำนักพัฒนาระบบริหารงานบุคคลและนิติการ ที่http://personel.obec.go.th  และที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศ

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวถึงการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาต่อว่า จะเรียงลำดับตามคะแนนจากมากไปหาน้อยเท่ากับจำนวนตำแหน่งที่ว่างในปัจจุบัน และจำนวนที่คาดว่าจะว่างจากการเกษียณอายุราชการใน 2 ปีงบประมาณ โดยการขึ้นบัญชีจะมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ประกาศ เว้นแต่จะมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาครั้งใหม่ ถึงจะยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาทุกบัญชี

"สพฐ.จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเป็น 3 บัญชี คือ 1.บัญชีรวม สพฐ.แยกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 2.บัญชีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดย สพฐ.จะนำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาในบัญชีรวม มาจัดเป็นบัญชีของ สพป.แยกเป็นกลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ และ 3.บัญชี สพม.โดย สพฐ.จะนำบัญชีรวมมาจัดเป็นบัญชีของ สพม.ใน 2 กลุ่มเช่นกัน ทั้งนี้การบรรจุและแต่งตั้งจะเริ่มจากผู้ผ่านการสรรหาจากบัญชีกลุ่มประสบการณ์ก่อน แล้วตามด้วยกลุ่มทั่วไปและสลับกลุ่มในสัดส่วน 1 ต่อ 1" นายชินภัทรกล่าว 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

กลับหน้าหลัก / เข้าห้องสอบ "ติวสอบดอทคอม" ที่
www.tuewsob.com

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก ข ค

เยี่ยมชมวันนี้